ARTICLE 1

Organització

El Dept. Educació i la Fundació Bankia per la Formació Dual organitza l’esdeveniment les 24H innovació® Barcelona per Dualiza Bankia. Aquest esdeveniment està basat en un altre esdeveniment anomenat les 24H d’innovació®, organitzat des del 2007 per ESTIA. Les 24H d’innovació® Barcelona per Dualiza Bankia és un esdeveniment gratuït, obert a diferents públics (estudiants, creatius, professionals, assalariats, empreses, creadors…) a Catalunya i fora d’ella.

Les 24H d’innovació no és un concurs. És l’oportunitat de participar en una experiència basada en una manera d’aprenentatge actiu de coneixement, vinculat a la innovació i la creativitat. Per recompensar el treball i el compromís dels participants, es distribueixen obsequis als participants. Els obsequis distribuïts seran recompenses, però no són una motivació per a participar. És per això que l’organització no divulgarà la llista completa dels obsequis abans que els guanyadors per categoria siguin designats pel jurat.

ARTICLE 2

Quota de participació

La inscripció i la participació a les 24H de la innovació són gratuïtes dins del límit del nombre de places fixes establertes per l’organització.

Els àpats dels participants correran a càrrec depenent de les hores i dia de començament (per exemple de dimecres a la nit a dijous al matí) dels organitzadors sota reserva d’inscripció a la pàgina web oficial de les 24H d’innovació® Barcelona.

No obstant això, els organitzadors no es fan responsables de les despeses d’allotjament i desplaçament dels participants i totes les altres despeses incorregudes pels participants durant les 24H d’innovació®.

ARTICLE 3

Modalidats de participació

Les 24H d’innovació® és un esdeveniment que està obert potencialment a tota persona física major d’edat. No obstant això, tot participant ha d’inscriure’s prèviament a la pàgina oficial de les 24H d’innovació® – www.24hbcn.com abans de la data límit fixada pels organitzadors.

Els organitzadors es reserven el dret de denegar la participació a tota persona si s’arriba al nombre màxim de places o per una altra raó sense haver de justificar la seva decisió.

L’accés a l’edifici o el lloc dedicat per a l’edició serà potencialmente denegat a les persones no inscrites a les 24H d’innovació®.

ARTICLE 4

Modalidats de presentació de temes per a les 24H d’innovació®

Qualsevol organització pot presentar un tema gratuïtament durant una edició de les 24H d’innovació. Diferents tipus de temes poden ser proposats: un tema d’investigació i desenvolupament, una nova idea, una necessitat, un nou concepte, un problema…

En presentar el tema a la pàgina oficial de les 24H d’innovació®, l’empresa és identificada com a líder del projecte durant les 24H d’innovació.

Els líders de projectes es comprometen a comunicar només informacions exactes, reals i sinceres. Cada líder de projecte podrà ser preguntat per precisions o justificacions suplementàries pels organitzadors de les 24H d’innovació®.

Els temes presentats a la pàgina de les 24H d’innovació® romanen confidencials i són únicament transmesos al responsable de les 24H d’innovació®.

Després de la validació del tema, els organitzadors contactaran posteriorment amb cada líder de projecte amb l’objectiu de proposar una síntesi del tema en forma d’una diapositiva que serà desvetllat públicament als participants durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’innovació®.

Tota persona que participa a les 24H d’innovació® es compromet a respectar les clàusules de confidencialitat i propietat intel·lectual (article 6).

Els temes han de ser imperativament presentats a la pàgina oficial de les 24H d’innovació®: www.24hbcn.com. Les presentacions poden estar escrites en català, castellà, anglès.

ARTICLE 5

Modalidats per a la constitució d’equips i atribució de temes

La constitució d’equips és lliure i no serà imposada pels organitzadors de les 24H d’innovació®. Les normes per a formar els equips són les següents:

 • 10 persones (màxim) per equip
 • Recomanem encaridament la constitució d’equips heterogenis compostos per diferents perfils

Els temes proposats per diferents líders de projecte seran desvetllats pels organitzadors de les 24H d’innovació® durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’innovació® i els participants podran triar el seu tema amb un límit de 10 places com a màxim per equip i per tema.

Els organitzadors poden autoritzar o no que diversos equips treballin sobre el mateix tema.

ARTICLE 6

Confidencialitat i propietat intel·lectual

Totes les informacions comunicades pels líders de projecte als organitzadors de les 24H d’innovació® queden confidencials fins a l’obertura de les les 24H d’innovació®.

Tots els participants de les 24H d’innovació® es comprometen a respectar la confidencialitat de les informacions a que podran tenir accés durant les 24H d’innovació®.

Els líders de projecte tenen la completa propietat intel·lectual de les idees i dels projectes presentats a la pàgina de les 24H d’innovació®. Les 24H d’innovació® es regirà per la llei de la propietat intel·lectual espanyola.

Els membres del jurat de les 24H d’innovació® es comprometen a respectar la confidencialitat de les informacions a les que tindran accés durant les 24H d’innovació®.

Els participants es comprometen a enviar la màxima quantitat de resultats i de documents produïts durant les 24H d’innovació® als líders de projecte que són a l’origen del seu projecte. Els participants i els líders de projecte estan convidats a posar-se d’acord sobre les informacions i els resultats que puguin ser desvetllats durant la presentació de 3 minuts davant del jurat.

No obstant això, si les parts interessades no poden arribar a un acord, les defenses dels projectes pels equips de desenvolupament es podran dur a terme a porta tancada de manera excepcional sempre que ambdues parts facin una sol·licitud explícita als organitzadors. Els organitzadors es reserven el dret a denegar la demanda sense justificar la seva decisió.

Els organitzadors de les 24H d’innovació® es comprometen a no sol·licitar royalties sobre els resultats obtinguts durant les 24H d’innovació®.

D’aquesta manera, els líders de projectes i els participants tindran plena llibertat d’explotació i industrialització dels resultats després de les 24H d’innovació®.

ARTICLE 7

Designació dels guanyadors de les 24H d’innovació®

Després de les 24H de desenvolupament, els equips presentaran en 3 minuts els seus treballs davant el jurat compost per experts de la innovació. Després de les presentacions, el jurat seleccionarà els millors projectes i desenvolupaments efectuats durant les 24H d’innovació®. Als membres d’aquests equips de desenvolupament se’ls reconeixerà el treball realitzat a la clausura de l’esdeveniment.

Els projectes i desenvolupaments seran jutjats pels membres del jurat basant-se en els següents criteris:

 • Originalitat, creativitat i innovació de solucions i conceptes imaginats
 • Respecte del medi ambient, desenvolupament sostenible de les solucions i conceptes imaginats
 • Viabilitat tècnica i econòmica de les solucions i conceptes imaginats
 • Rellevància per a les necessitats dels usuaris de les solucions i conceptes imaginats

Els guanyadors i líders de projectes autoritzen als organitzadors i socis de les 24H d’innovació® a publicar el seu nom i cognom, les dades de contacte completes de la seva empresa i organització matriu (si correspon) en el context de les accions de comunicació, sense poder reclamar cap dret, i això dins dels límits de confidencialitat del projecte.

ARTICLE 8

Calendari de les 24H d’innovació®

 • 75 dies abans de l’esdeveniment: Llançament oficial de les convocatòries de projecte, participacions i patrocinadors de 24H
 • 10 dies abans de l’esdeveniment: Data límit de presentació d’idees i projectes
 • 10 dies abans de l’esdeveniment: Data límit d’inscripcions. Els organitzadors poden tancar les inscripcions si s’arriba al nombre màxim de participants abans de la data límit
 • Començament de les 24H d’innovació®
 • 24 hores després del començament: Fi dels desenvolupaments
 • 24 hores després del començament: Defenses dels projectes davant del jurat (3min màx …)
 • 1h després de l’última defensa: Deliberació i anunci dels guanyadors

Aquest calendari pot ser adaptat per l’organitzador en funció de la mesura de l’esdeveniment.

ARTICLE 9

Responsabilitats i renúncies

Tota persona participant de les 24H d’innovació® accepta el present reglament i, es compromet a respectar les clàusules de confidencialitat i de propietat intel·lectual (article 6).

El Dept. Educació i la fundació Dualiza Bankia per la Formació Dual com a organitzadors de les 24h d’innovació® Barcelona així com els representants legals de ESTIA no poden en cap cas fer-se responsables de qualsevol comportament que falti en aquestes obligacions.

El Dept. Educació i la fundació Dualiza Bankia per la Formació Dual com a organitzadors de les 24h d’innovació® Barcelona així com els representants legals de ESTIA es reserven el dret d’anul·lar la candidatura i participació de tota persona que no respecti aquest reglament, els materials, el local, tercers …

El candidat es compromet a no presentar cap recurs sobre les condicions organitzatives de les 24H d’innovació, els resultats i les decisions del jurat.

Reglament actualitzat l’1 de setembre de 2019